Gizlilik ve Güvenlik

 www.romer.com.tr (Site) Çerez Politikası (aşağıda kısaca “Politika” olarak anılacaktır.) YEŞİL SAĞLIK VE İNŞAAT HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (aşağıda kısaca “YEŞİL SAĞLIK” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır ve gizlilik politikası ’nın ekini oluşturmaktadır.

 Birçok web sitesi gibi, www.romer.com.tr   da ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, www.romer.com.tr   üzerinde trafik analizi gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını anlamak amacıyla Çerezler kullanmaktadır.

 www.romer.com.tr, bu Politikayı sitede hangi Çerezlerin kullanıldığını ve ziyaretçilerin bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır.

 Çerez Nedir?

 Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır.

 Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

 Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar.

 Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.

 Çerezler konusundan daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

 Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

 Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları bakımından sınıflandırılabilir. www.romer.com.tr ‘a göre, www.romer.com.tr   çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. www.romer.com.tr çerezleri, www.romer.com.tr   tarafından yönetilirken, üçüncü taraf çerezlerini farklı firmalar yönetmektedir.  Kullanım ömrüne göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin www.romer.com.tr ‘u terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler değişen sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalmaktadır.

 Kullanım amaçlarına göre, www.romer.com.tr teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

 Çerezler Neden Kullanılmaktadır?

 www.romer.com.tr ‘da, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:

 www.romer.com.tr ‘un çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, www.romer.com.tr üyelerinin, üyelik bilgileriyle giriş yapabilmesi.

 Siteyi analiz etmek ve sitenin performansını arttırmak. Örneğin, siteyi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.

 Sitenin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, siteyi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması veya www.romer.com.tr üzerinden üçüncü taraf sosyal medya faaliyetlerine bağlantı sağlamak.

 Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin,

 Ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla İlgili reklam gösterilmesi.

 Çerez Tercihleri Nasıl Yönetilir?

 Ziyaretçilerin kendilerine ait hangi kişisel verilerin toplanabildiği konusunda tercihlerini Serbestçe kullanabilmesi www.romer.com.tr için son derece önemlidir. Bununla birlikte, www.romer.com.tr ‘in çalışması için zorunlu olan Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olamamaktadır. Ayrıca, bazı Çerezlerin Kapatılması halinde www.romer.com.tr ‘un çeşitli fonksiyonlarının Çalışmayabileceğini hatırlatırız.  www.romer.com.tr ‘da kullanılan Çerezlere dair tercihlerini ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:   

 Ziyaretçiler, www.romer.com.tr ‘u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür.

 Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin www.romer.com.tr’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir. Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.  Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız. Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir. Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

 Ziyaretçiler Hangi Haklara Sahip?

 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, www.romer.com.tr / YEŞİL SAĞLIK VE İNŞAAT HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ’ne başvurarak, kendirleriyle ilgili, * Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, * Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, * Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 * Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, * Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini  isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere  bildirilmesini isteme,  * Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,  işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini  veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin  aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 * İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, * Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde  zararın giderilmesini talep etme  haklarına sahiptir.

 Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta adresi üzerinden iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde  değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, www.romer.com.tr YEŞİL SAĞLIK VE İNŞAAT HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar. Rıza ve Politikadaki değişiklikler www.romer.com.tr, Politika ile ziyaretçilerine Çerez kullanımı konusunda detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda ilgilendirmede bulunmayı hedeflemiştir. Bu bakımdan, www.romer.com.tr ‘da yer alan Çerez ilgilendirme uyarısının kapatılması ve www.romer.com.tr kullanmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Ziyaretçilerin Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır. www.romer.com.tr Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir.  Güncel Politika www.romer.com.tr’ da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

 Oturum Çerezleri

   Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin www.romer.com.tr ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince www.romer.com.tr’ un düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamaktır. Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.

 Kalıcı Çerezler

   Kalıcı çerezler www.romer.com.tr ‘un işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler ziyaretçi tercihlerini hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla kullanılan cihazda depolanır.

   Kalıcı çerezlerin bazı türleri işbul.net kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

   Kalıcı çerezler sayesinde www.romer.com.tr, aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda www.romer.com.tr tarafından oluşturulmuş bir çerez  olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret  ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve  böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.   

 Oturum Çerezleri

   Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin www.romer.com.tr ‘u ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince www.romer.com.tr’ un düzgün bir içimde çalışmasını sağlamaktır. Örneğin; birden fazla sayfadan

 Oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.

 Teknik Çerezler

   Teknik çerezler ile www.romer.com.tr ‘in çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.   

 Doğrulama Çerezleri

   Ziyaretçilerin şifrelerini kullanarak www.romer.com.tr ‘a giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin siteyi ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

 Hedefleme/Reklam Çerezleri

  www.romer.com.tr kullanıcılara sunulan reklamları özelleştirmek ve zaten görüntülenmiş reklamların tekrar gösterilmesini engellemek için kullanılan çerez türleridir.

 Kişiselleştirme Çerezleri   

   Kullanıcıların tercihlerini farklı işbul.net sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir.  Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

 Analitik Çerezler

   Analitik çerezler ile siteyi ziyaret edenlerin sayıları, görüntülenen sayfaların tespiti, siteyi ziyaret saatleri, sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.